3 Statystyki opisowe

Jak wykonywać analizy opisowe i tworzyć wykresy w jamovi:

  1. Wybierz Analyses -> Exploration -> Descriptives.

  2. Przeciągnij i upuść zmienne, dla których chcesz przeprowadzić analizy opisowe Variables.

  3. Wynik jest wyświetlany w prawym panelu. Kliknij prawym przyciskiem na dane wyjściowe, aby je zapisać lub skopiować.

  1. Aby podzielić analizy opisowe na zmienną kategoryczną (np. rozdzielić według płci), przenieś tę zmienną do Split by.

  2. Klinknij na zakładkę Statistics by zobaczyć więcej opcji.

  3. Aby utworzyć wykres w oparciu o powyższe opcje, kliknij na zakładkę Plots i zaznacz wybraną opcję.