6 T-Test: Jedna próba

Jak wykonać jednopróbkowy test t w jamovi:

 1. Potrzebujesz jednej zmiennej ciągłej i średniej do testowania. Upewnij się, że poziomy pomiaru są prawidłowo ustawione3 tak, że zmienna ilościowa jest oznaczona the continuous data icon.
  Prawidłowa konfiguracja powinna wyglądać podobnie do:
  Data till One Sample T-Test.

 2. Wybierz Analyses -> T-Tests -> One Sample T-Test.

 3. Przeciągnij i upuść zmienną zależną do Dependent Variables.

 4. Zlokalizuj sekcje Hypothesis na dole, tutaj wpisz średnią, z którą chcesz przeprowadzić test.

 5. Wynik jest wyświetlany w prawym panelu.


 1. Zademonstrowano to w sekcji 2.↩︎