2 Ustawienie skali pomiaru

Przed przeprowadzeniem analiz w jamovi zazwyczaj trzeba ustawić skalę pomiarową dla każdej zmiennej uwzględnionej w analizie. Kiedy ładujesz dane do jamovi, często zmienne otrzymują najniższy poziom pomiaru (nominalny). Oznacza to, że na przykład, jeśli przeprowadzasz dwupróbowy test t, zazwyczaj musisz zmienić obie zmienne z nominalnej (nominal) do ilościowej (continuous).

Jak ustawić skalę pomiaru dla zmiennej?

  1. Kliknij dwukrotnie zmienną, którą chcesz edytować. Wide data

  2. W panelu zmiennych danych wybierz żądany poziom: ID, Nominalny (Nominal), Porządkowy (Ordinal) or Ilościowy (Continuous).
    Wide data

  3. Na koniec naciśnij strzałkę w górę, aby ukryć panel zmiennych, lub strzałki w lewo lub w prawo, aby edytować inną zmienną.
    Wide data