11 Regresja liniowa

Jak wykonać regresję liniową w jamovi:

  1. Potrzebna jest jedna zmienna objaśniająca i jedna ilościowa zmienna zależna. Upewnij się, że poziomy pomiaru są ustawione8.
    Prawidłowe ustawienie powinno wyglądać podobnie do tego:

  2. Wybierz Analyses -> Regression -> Linear Regression.

  3. Przeciągnij i upuść zmienną zależną do Dependent Variable a zmienną objaśniającą do Covariates jeśli jest to zmienna ilościowa lub do Factors jeśli jest to zmienna kategorialna.

  4. Wyniki są wyświetlane w prawym panelu:


  1. Jest to przedstawione w sekcji 2.↩︎