9 ANOVA z powtarzanymi pomiarami

Jak wykonać ANOVA z powtarzanymi pomiarami w jamovi:

 1. Potrzebna jest jedna ilościowa zmienna zależna dla każdego pomiaru. Upewnij się, że poziomy pomiaru są ustawione6 tak, że zmienna ilościowa jest oznaczona the continuous data icon.
  Prawidłowe ustawienie powinno wyglądać podobnie do tego:

 2. Wybierz Analyses -> ANOVA -> Repeated Measures ANOVA.

 3. W polu Repeated Measures Factors: wpisz nazwę zmiennej zależnej (np. My_scale) i nazwij poziomy dla każdego pomiaru (np. Pre, Post i 12 month follow-up). Poniższe obrazy pokazują pole z wartościami domyślnymi (po lewej) oraz prawidłowe ustawienie wartości (po prawej).
  ->

 4. Przeciągnij i upuść zmienne wynikowe do odpowiednich komórek w Repeated Measures Cells.

 5. Wyniki są wyświetlane w prawym panelu:


 1. Jest to przedstawione w sekcji 2.↩︎