1 Otwieranie danych w jamovi

Otwieranie pliku w jamovi

By otworzyć plik w jamovi, kliknij na ikonę w menu i wybierz Open file -> Browse.

Pliki Excel (.xlsx) i LibreOffice (.odt) są obsługiwane od wersji 1.2.0. We wcześniejszych wersjach jamovi często używa się plików danych z „wartościami oddzielonymi przecinkami” (.csv lub .txt). Inne obsługiwane formaty plików to pliki JASP (.jasp), pliki R (.RData, .RDS), pliki SAS (.xpt, .sas7bdat), pliki SPSS (.sav, .zsav, .por) i pliki Stata (.dta ). Masz dane w Excelu i nie wiesz, jak wprowadzić je do jamovi? Kontynuuj czytanie o danych rozdzielanych przecinkami poniżej, aby się dowiedzieć.

Dane oddzielone przecinkami (.csv)

Plik wartości rozdzielanych przecinkami (csv) to plik tekstowy, w którym do rozdzielania wartości używa się przecinków. Plik przechowuje dane w postaci zwykłego tekstu, gdzie każdy wiersz pliku jest rekordem. Pomimo nazwy - “pliki oddzielone przecinkami,” czasami używane są inne znaki, takie jak średnik. Zobacz Obraz 1 poniżej, z przykładem pliku .csv ze średnikiem.

Plik oddzielony przecinkami
Obraz 1: A Plik .csv otwarty w Notatniku.

Jeśli masz swoje dane w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), możesz utworzyć kopię danych w formacie csv, wybierając Plik -> Zapisz jako... i wybierz Plik rozdzielany przecinkami z menu rozwijanego. Następnie Zapisz jako. Następnie możesz otworzyć plik .csv w jamovi.