5 T-Test: Próby zależne

Jak wykonać test t dla prób zależnych w jamovi:

  1. Potrzebujesz dwóch zmiennych ciągłych. Upewnij się, że poziomy pomiaru są prawidłowo ustawione2 tak, że obie zmienne ciągłe są oznaczone  the continuous data icon.
    Prawidłowa konfiguracja powinna wyglądać podobnie do:

  2. Wybierz Analyses -> T-Tests -> Paired Samples T-Test.

  3. Przeciągnij i upuść swoje dwie zmienne wynikowe do Paired Variables.

  4. Wynik jest wyświetlany w prawym panelu.


  1. Zademonstrowano to w sekcji 2.↩︎